• Demo Demo

Duurzame Meerjaren OnderhoudsPlanning volgens Conditiemeting NEN 2767

Inleiding

duurzaamheidDoor de vergrootte maatschappelijke bewustwording van milieuvriendelijk handelen haken steeds meer bedrijven en instellingen in op duurzaamheid.

energielabel-na-uitvoeringDe overheid stimuleert deze ontwikkeling door eisen te stellen aan bouwwerken, deze eisen vertalen zich voornamelijk in de energieprestatie-eisen van nieuwbouw. D.m.v. de energielabels tracht de overheid de marktpartijen meer inzicht te geven in de energetische kwaliteit van de bestaande vastgoedvoorraad. Doordat de energiekosten een steeds groter deel van de exploitatiekosten uitmaken en doordat er steeds meer en betere technieken zijn om energie te besparen wordt het steeds interessanter om verbeteringen aan te brengen in bestaande gebouwen.

Voordelen van duurzaamheid

Redenen om gericht te sturen op duurzaamheid zijn legio:

  • Milieubewust handelen.
  • Grote besparingen in energiekosten.
  • Naast de besparing in energieverbruik zijn er vaak ook grote verbeteringen te realiseren voor het klimaat in het gebouw. Bij een verbeterd binnenmilieu ontstaat een prettigere werk- en/of leefomgeving, waarbij de productiviteit toeneemt en het ziekteverzuim afneemt.
  • Steeds meer bedrijven spelen in op duurzaamheid om naast het sparen van het milieu tevens een positiever imago op te bouwen.
  • Stijging van de (markt-)waarde van het vastgoed.

thermografische-foto

Duurzame MeerjarenOnderhoudsPlanning (DMJOP volgens Conditiemeting NEN 2767)

De Conditiemeting volgens de NEN 2767 is het instrument voor het objectief en uniform meten van de fysieke kwaliteit van bouwdelen en gebouwen. De Conditiemeting dient gezien te worden als een soort "liniaal" waarmee de technische staat van een gebouw of bouwdeel kan worden gemeten.

duurzaam-onderhoud

De huidige meerjarenonderhoudsplannen en het bijbehorende dagelijkse beheer en onderhoud richten zich vooral op de beoordeling van de instandhouding van de oorspronkelijk bouwtechnische situatie van het gebouw. Er wordt daarbij beperkt rekening gehouden met energiebesparing en het verbeteren van het binnenklimaat van gebouwen. Voor dergelijke maatregelen wordt dus ook geen budget gereserveerd.

In plaats van het onderhoudsplan te volgen, maakt u in een DMJOP per gebouwelement of gebouwgebonden installatie een bredere, meer duurzame afweging. Niet alleen op investerings- en onderhoudskosten, maar ook op exploitatiekosten. Zo komen bij het maken of actualiseren van DMJOP's alternatieve technieken of producten in beeld die anders buiten beschouwing zouden blijven. Componenten met een zeer slecht energetisch rendement of hoge onderhoudskosten kunt u eerder laten vervangen.

conditiemeting-dmjop

Subsidies

Om duurzaamheid te stimuleren heeft de overheid verschillende subsidievormen om uw investeringen nog aantrekkelijker te maken. Na het opstellen van de duurzame meerjarenonderhoudsplanning volgens de Conditiemeting NEN 2767, kan Froger Vastgoed ook de beschikbare subsidies voor u uitzoeken en eventueel aanvragen.

Voor meer informatie bezoekt u onze Corporate Website!